Mäklarpanelen Spanien visar på stigande priser

Mäklarpanelen Spanien visar på stigande priser och fortsatt övertag för säljarna på den spanska bostadsmarknaden. Dock kan man se en viss avmattning och att efterfrågan från svenskar sjunkit. Omvärldsfaktorer påverkar den spanska bostadsmarknaden men inte på samma påtagliga sätt som i Sverige, kommenterar Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

I Mäklarpanelen Spanien från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag i Spanien, har 42 av företagets mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,48 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en tydlig fördel för säljarna. Det kan jämföras med 6,83 i april. På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 3,83 på en skala mellan 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark). Efterfrågan är alltså fortsatt relativt stark även om den sjunkit sedan april (4,63).

  • Den spanska bostadsmarknaden påverkas självklart av oroligheterna i omvärlden, men hittills relativt begränsat. Vi ser inte samma tydliga skifte som vi sett i Sverige. Svenskar, som påverkas mer av räntehöjningar och svag svensk krona, är lite mer avvaktande jämfört med toppen när restriktionerna släppte. Men sol och värmegaranti lockar fortfarande många och vi ligger för närvarande på försäljningsnivåer över samma period 2018 och 2019, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.


Fortsatt stigande bostadspriser

På frågan ”Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?” svarade 67 % av mäklarna att priserna stiger. 29 % svarade att priserna är stillastående och endast 5 % att priserna sjunker. 49 % tror på fortsatt prisuppgång under resten av 2022, 37 % tror på stillastående priser och 15 % på sjunkande priser.

  • Material- och produktionskostnader gör precis som i Sverige att nyproducerade bostäder blir dyrare. Efterfrågan på nyproduktion är fortsatt hög men fler och fler efterfrågar nyckelfärdigt, det vill säga med snabb inflyttning efter köp. På så sätt minskar riskerna nu när prisutvecklingen framåt är väldigt osäker, fortsätter Martin Posch.

Resultat från Mäklarpanelen Spanien april 2022:

Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu? Skala 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark).

Efterfrågan Sverige Juli April Jan Okt
3,83 4,63 4,77 4,86

För vilka är bostadsmarknaden i ditt område mest fördelaktig just nu? Skala 0 (Köparens marknad) till 10 (säljarens marknad).

Köpare vs säljare Juli April Jan Okt
Spanien 6,48 6,83 5,32 4,69

Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?

Prisutveckling Juli April Jan Okt
Stigande 67% 80% 74% 51%
Stillastående 29% 20% 23% 45%
Sjunkande 5% 0 3% 3%

Hur tror du att bostadspriserna på din marknad kommer att utvecklas under 2022?

Prisutveckling 2022 Juli April Jan
Stigande 49% 86% 90%
Stillastående 37% 14% 10%
Sjunkande 15% 0 0


Om Mäklarpanelen Spanien

Mäklarpanelen Spanien är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 60 utlandsmäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och i Barcelona. Den senaste enkäten genomfördes 4-14 juli 2022 och totalt svarade 42 personer.