Tanzanias befolkning

Tanzania är hem till inte mindre än 120 olika grupper av stammar och etniciteter. Av dessa anses fyra vara ursprungsbefolkning nämligen maasai, barabaig, hadza och akie. Tack vare den bördiga jorden och gynnsamma klimatet så är chagga-folket bland östafrikas rikaste och mest välutbildade stam.

Största stammen är sukuma. Över fem miljoner av tanzanias befolkning tillhör sukuma. Du hittar även några av Afrikas äldsta stammar här i Tanzania, hadza, sandawe & maasai.

Tanzania är den enda afrikanska nationen vars stammar representerar alla fyra av kontinentens stora etnolinguistiska grupper – bantu, kushitiska, nilotiska och khoisan. Hela 95% av tanzanias befolkning är av bantuhärkomst.

Befolkning Tanzania

Sukuma – Tanzanias största stam

Som sagt tidigare är Sukuma Tanzanias största stam och över 5 miljoner tanzanier är sukuma. Sukuma bor i området söder om Victoriasjön mellan Mwanzabukten och Serengeti-slätten.
Sukuma har en blandad ekonomi men huvudsakligen bygger den på jordbruk. Hirs, sorghum och majs är basgrödor men även bomull odlas. Många har även boskap.

Maasai – Tanzanias kanske mest kända stam

Det finns ca 800´maasaier i Tanzania och de bor främst på Kilimanjaros södra & östra sluttningar. De talar Maa (nilotiska) men många behärskar såväl swahili som engelska. Maasaierna är kända för sin färgglada klädsel och utsökta pärlarbeten. De är huvudsakligen herdeskötare, där boskap utgör den viktigaste försörjningen. och  den traditionella dieten kommer nästan uteslutande från boskap – kött, mjölk & blod.

De bor i kraaler, inhägnade byar. och många är invecklade pärlorbetare. Sång och dans är centralt för firande och ceremoni.

Hadza – ett av världens få kvarvarande samlarfolk

Det finns ca 12-1300 hazda och de bor i enkla bostäder runt Lake Eyasi. De har ett eget unikt språk med klickljud som inte är relaterat till något annat språk i regionen (khoisan).

Hadza är en liten jägare-samlarstam, en av världens sista kvarvarande i sitt slag. Utan boskap eller jordbruk börjar de flesta morgnar med jakt och födosök, med en enkel diet som många tror är nyckeln till deras förhållandevis goda hälsa. Männen jagar och kvinnorna samlar frukt, bär & rötter tillsammans med barnen. Är du intresserad av att resa till Tanzania läs här.

Läs även: Boende i Spanien

Ung man Tanzania